Plasty jsou energie budoucnosti.

Našim cílem je snížení zatížení planety od plastů. Do budoucna se chystáme ekologicky využít až 80 tis. tun plastového odpadu a snížit tak ekologickou zátěž životního prostředí.

Ochrana osobních údajů:

PILEGRIMINA a.s., zpracovává v rámci své činnosti určité osobní údaje o subjektech (fyzických osobách) ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, jejichž zpracování je z hlediska činnosti nezbytné. Osobní údaje neposkytuje třetím stranám ani je nevyužívá pro marketingové účely.